Publicerad av Lennart Olsson och Mia Rolf
Ursprungligen ett yrkesnätverk där medlemmarna skulle kunna lära känna varandra, skapa förtroende och kunna göra affärer med varandra – men göra gott i samhället. En stor del av verksamheten idag förefaller dock enbart inriktad på olika humanitära projekt och sällan nämns det något om någon affärsrelation eller där ursprunget till Rotary framgår.
Vilken profil ska Rotary ha framöver? Lennart Olsson och Mia Rolf 2019-05-22 22:00:00Z 0
story-thumbnail
I hela Indien och i världen, rotaryklubbar firar en viktig milstolpe: Indien har gått tre år utan ett nytt fall av polio. Senaste rapporterade fall var en två-årig flicka i Västbengalen den 13 januari 2011. Att markera detta historiska triumf, rotaryklubbar belysta sevärdheter och ikoniska strukturer i hela landet med fyra enkla men kraftfulla ord, ”Indien är polio gratis”.
Indien firar tre år utan polio 2018-03-27 22:00:00Z 0