Vid morgondagens föredrag kommer Krister Wahlström att gästa oss. Krister kommer att berätta om ”Egna-hem-rörelsen” vilken hade sitt startskott under slutet av 1800-talet, och vars idéer spreds som mest under början och mitten av 1900-talet, samt gick ut på att ge arbetarklassen eget boende. Krister kommer att berätta om områden i vår närhet vilka uppkommit mot bakgrund av denna rörelse.
Vi ses den 8 mars, kl 12.15 (senast men helst tidigare) på Rådhuskällaren i Malmö.
Anders Reisnert att välkomna er och vår föredragshållare.
ClubRunner Mobile