09
mar
2021
Malmöhus
21122
Sweden

Kommunalråd i Malmö, krönikör "Dagens Samhälle" filosof, adjunkt Malmö Universitet.

Zoom möte anmälan till Magnus Williamson maw@softconstructions.se