27
sep
2022
Malmöhus
21122
Sweden

Björn Åkerman fortsätter med att skåda framåt med hjälp av trender.