24
nov
2020
Malmöhus
21122
Sweden

Inget väldigt ambitiöst, men nog en del som kan tillföra lite mer förståelse kring Covid-19.

Som exempel - Hur stora eller små är virus är en sådan fråga som vi ka ta en dialog kring?

Magnus kopplar upp Zoom.